Nieuw schooljaar – Minister Crevits begrijpt onzekerheid voor beginnende leerkrachten

Nieuw schooljaar - Minister Crevits begrijpt onzekerheid voor beginnende leerkrachten

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft begrip voor de onzekerheid van startende leerkrachten. Ze wijst erop dat de volgende jaren gemiddeld 6.000 voltijdse jobs per jaar in het basis- en secundair onderwijs moeten worden ingevuld, zowel door de groei van het aantal leerlingen, als door leerkrachten die met pensioen gaan. De minister reageert daarmee op de oproep van de christelijke onderwijsbond COV voor meer werkzekerheid voor jonge leerkrachten. Het COV klaagt daarbij aan dat vele starters die tijdens de zomermaanden geen voltijdse job vonden, in de loop van het schooljaar deeltijdse opdrachten aan mekaar zullen moeten rijgen. De vakbond pleit onder meer voor het poolen van opdrachten.

Volgens de minister maakte dat voorstel deel uit van het pakket aan maatregelen dat eerder dit jaar aan de sociale partners werd voorgelegd in het kader van het loopbaandebat. “De sociale partners hebben toen zelf gevraagd eerst een studie over de taakbelasting van de leraren uit te voeren. Ze toonden zich wel bereid om los van die studie besprekingen te voeren over de werkzekerheid van startende leraren. Die gesprekken worden binnenkort hervat”, aldus de CD&V-politica.

Ze wijst er nog op dat het basisonderwijs vorig schooljaar 56.909 voltijdse banen telde. Dat waren er ongeveer 2.400 meer dan bij de start van de legislatuur in 2014. Die toename was een gevolg van het gestegen aantal leerlingen. Maar ook door extra investeringen in het onthaalonderwijs en in de begeleiding van leerlingen met specifieke leerbehoeften, kwamen er honderden jobs bij, aldus Crevits.

bron: Belga