Laurette Onkelinx geen fan van resultaat Inschrijvingsdecreet

Laurette Onkelinx geen fan van resultaat Inschrijvingsdecreet

PS-Kamerfractieleidster Laurette Onkelinx opent de deur voor een aanpassing van het Inschrijvingsdecreet in het Franstalig onderwijs. “Ik hou niet van wat het decreet geworden is. In Brussel sluit het jongeren op in hun wijk in plaats van deuren te openen. Wat er van geworden is, moet veranderen”, verklaarde Onkelinx vandaag bij aankomst aan het PS-partijbureau. DéFI-voorzitter Olivier Maingain schoof vandaag een reeks pistes naar voren die hij wil bewandelen alvorens eventueel toe te treden tot een nieuwe meerderheid in de Franse gemeenschap – de Federatie Wallonië-Brussel. Een van zijn voorstellen is de afschaffing van het decreet dat sinds 2007 de inschrijvingen organiseert in het eerste jaar van het secundair onderwijs.

Over die tekst is door de jaren heel wat deining ontstaan. Het decreet werd ook al een aantal keer aangepast. Bedoeling van het decreet was de sociale mix bevorderen, maar volgens Maingain is het decreet mislukt en moet de vrije keuze weer op de voorgrond treden.

Voor het overige wacht Onkelinx de andere voorstellen van DéFI af. “Momenteel zijn we niet aan zet. Ik wacht af hoe alles zal verlopen”. Ze is wel te spreken over de oproep tot Franstalige eenheid. “De noodzaak om verenigd te zijn lijkt me de goede richting uit te gaan”.

Wat Brussel betreft pleit de voorzitster van de Brusselse PS voor stabiliteit. “Ik hoop dat de zes Franstalige en Nederlandstalige partijen in de meerderheid samen zullen blijven. Maingain pleit in Brussel voor institutionele stabiliteit. Ik hoop dat het Brusselse cdH ook voor stabiliteit zal pleiten, in het belang van de Brusselaars”.

bron: Belga