Gas-switch nog niet gefinancierd

Gas-switch nog niet gefinancierd

De omschakeling van ‘arm’ op ‘rijk’ gas kost naar schatting 500 miljoen euro. De federale regering heeft daarvoor de oprichting van een nationaal fonds in het vooruitzicht gesteld, maar tot nog toe is daar niets van in huis gekomen, zo schrijft De Standaard. Volgens energieminister Marie-Christine Marghem (MR) zijn er wettelijke bezwaren tegen een nationaal fonds, maar langs Vlaamse kant wordt gevreesd dat de aanpak van Marghem communautair getint is. Ze zou niet willen dat via een nationaal fonds de Waalse gasverbruikers in verhouding veel meer moeten betalen voor een omschakeling die zich voor meer dan 90 procent buiten Wallonië afspeelt: Vlaanderen is goed voor 62 procent van de armgasverbruikers, Brussel voor ruim 30 procent.

Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) blijft er bij dat de federale regering de afspraak uit het regeerakkoord moet nakomen. De Vlaamse regering heeft beslist in september het dossier op het overlegcomité tussen de federale overheid en de gewesten ten berde te brengen.

Intussen hebben de netbeheerders al het startschot voor de omschakeling van 1,6 miljoen gasverbruikers gegeven. In delen van Antwerpen en in Sint-Truiden wordt de omschakeling volgend jaar doorgevoerd. De inwoners worden dezer dagen geïnformeerd. Het gaat om een zeer tijdrovende operatie: de controle van de gasaansluitingen en gastoestellen neemt immers veel tijd in beslag.

bron: Belga