Nieuw schooljaar – “Heel wat dringende dossiers liggen op tafel”

Nieuw schooljaar - "Heel wat dringende dossiers liggen op tafel"

“Onze scholen trekken de laatste jaren almaar meer leerlingen. Dat is een gunstige trend natuurlijk, maar tegelijk hebben we bijvoorbeeld vorig jaar vastgesteld dat we daardoor geen plaats hadden voor zo’n 5.000 leerlingen. Dat moeten we te allen prijze vermijden. Daarvoor hebben we meer middelen voor infrastructuur nodig.” Dat zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. “Daarnaast zijn er ook de werkingsmiddelen waarop al de hele legislatuur lang wordt bespaard. We voelen dat meer en meer in de scholen”, zegt Verdyck. “We moeten zelfs hopen dat het niet te vlug en niet te veel gaat vriezen, want ook de verwarming moet met die krappe werkingsmiddelen betaald worden.”
“Voor ons is het belangrijk dat de ouders niet uiteindelijk opdraaien voor deze besparingen. Wij zijn als GO! altijd voorstander geweest van de maximumfactuur en kostenbeheersing, zodat elke leerling volwaardig aan het schoolgebeuren kan deelnemen”, zegt Verdyck.
Vorig jaar is het pedagogisch project van het GO! vernieuwd met een sterke klemtoon op “Actief Burgerschap”. Dat krijgt dit jaar een concreet vervolg in een leerlijn die het GO! ontwikkelde en waarmee negen pilootscholen aan de slag gaan. Doel is de leerlingen in àlle reguliere vakken, maar ook in een apart vak te vormen tot kritische burgers die hun verantwoordelijkheid opnemen en respect opbrengen voor onze democratische waarden.
Andere belangrijke doelstelling in het GO! is inclusie. “Daar willen we heel breed in gaan. We zien inclusief onderwijs niet als iets dat buitengewoon onderwijs moet vervangen, maar als een breed ondersteuningsaanbod waar alle kinderen met hun talenten en noden een plaats vinden en alle kansen geboden krijgen. Het gaat dus niet alleen om kinderen die bepaalde onderwijsbehoeften hebben.”
In verband met het loopbaandebat vindt Verdyck het belangrijk dat de vlakke loopbaan wordt doorbroken. Dat betekent dat jonge leerkrachten “volwaardige jobs” krijgen, betere ondersteuning krijgen om hun job in de vingers te krijgen. Aan de andere kant van het leeftijdsspectrum wordt er perspectief geboden aan leerkrachten voor wie voor de klas staan niet meer evident is. Hen kan je inschakelen in andere functies, zoals het ondersteunen van jongere leerkrachten, gezien de grote expertise die ze hebben opgebouwd.
Wat de grote onderwijshervorming betreft die moet ingaan op 1 september van volgend schooljaar, doet Verdyck een oproep aan het Vlaamse parlement. “Het wordt nu echt wel de hoogste tijd om zicht te krijgen op de eindtermen, zodat de curricula en leerplannen kunnen worden ontwikkeld”, vindt Verdyck.

bron: Belga