Vijf teams ontwerpen overkapping Antwerpse ring in dialoog met inwoners

Vijf teams ontwerpen overkapping Antwerpse ring in dialoog met inwoners

De Vlaamse regering heeft vijf teams aangesteld die in Antwerpen verschillende delen van de overkapping van de ring gaan uitwerken. Ze beginnen in september en hebben acht maanden de tijd. Intussen komen er participatiemomenten met de Antwerpenaar. Nog voor het zomerreces selecteerde de Vlaamse regering – naast een team van intendant Alexander D’Hooghe – 5 teams uit 33 consortia van meer dan 200 bureaus wereldwijd. Ze krijgen elk een overkappingszone te ontwerpen, in totaal goed voor zo’n 400 hectare, een opdracht van 1,5 miljoen euro.

Het gaat om de consortia BUUR-LATZ-S333-GREISCH (zone noord), ORG-ARUP-COMMON GROUND-DELTARES (zone noordoost, als proefproject al deels uitgewerkt door de intendant), 51N4E-NDVR-H+N+S (zone oost), Studio 017 Paola Vigano-Grafton Architects-MAARCH (zone zuidoost), AGENGE TER-TVK-ARCADIS (zone zuid) en De Urbanisten-Omgeving-COBE (zone west).

Tijdens zogeheten Ringdagen – van 6 tot 13 september – kunnen individuele en georganiseerde burgers kennismaken met het team van hun zone en krijgen ze de kans om input te geven over onder meer welke invulling zij wensen op de vrijkomende ruimte.

Na acht maanden levert elk team hun ontwerp en realiseerbare deelprojecten af. Een politiek stuurcomité kan, onder meer in functie van onder meer budget en mobiliteitsoverwegingen, dan een of meerdere projecten selecteren.

De intendant treedt op als curator van het geheel, ook om de verschillende ontwerpen op elkaar te doen aansluiten.

bron: Belga