Mengvoedersector gaat alle eiproducten controleren op pesticiden

Mengvoedersector gaat alle eiproducten controleren op pesticiden

De mengvoedersector gaat voortaan alle eiproducten die het verwerkt in diervoeding, controleren op fipronil. Het gaat dan onder meer om eipoeder, eischalen en pluimveevet zo meldt beroepsvereniging BEMEFA. BEMEFA werkte in de nasleep van de dioxinecrisis een sectoraal controleplan uit dat vanaf 2003 van kracht werd. Dat legt vast dat alle grondstoffen worden onderworpen aan risicoanalyses om mogelijke contaminanten, waaronder ook pesticiden, op te sporen. De monsters worden verstuurd naar geaccrediteerde labo’s waar analyses worden uitgevoerd. “Alle analyseresultaten worden centraal gecontroleerd, en bij overschrijding worden de betrokken fabrikanten gecontacteerd en worden de nodige acties overlegd”, klinkt het.

Ook pesticiden maken deel uit van het monitoringplan van de mengvoedersector. Jaarlijks worden er 150 monsters geanalyseerd op meer dan 500 verschillende pesticiden. “Sinds 2012 controleert BEMEFA ook op fipronil in zaaigoed en graan”, zegt directeur-generaal Yvan Dejaegher. “Alle resultaten waren tot op heden negatief, er werd geen enkele overschrijding vastgesteld.”
Nu de “frauduleuze praktijken” rond fipronil aan het licht zijn gekomen, zal de sector voortaan ook alle eiproducten, zoals eipoeder, eischalen en pluimveevet, controleren op pesticiden.

bron: Belga