Ghelamco gaat omgevingsvergunning Eurostadion aanvragen bij Vlaamse overheid

Ghelamco gaat omgevingsvergunning Eurostadion aanvragen bij Vlaamse overheid

Bouwpromotor Ghelamco gaat ‘eerstdaags’ een aanvraag tot omgevingsvergunning indienen bij de Vlaamse overheid voor het project Eurostadion op Parking C in Grimbergen. De lopende procedures omtrent de stedebouwkundige vergunning en de milieuvergunning zullen bijgevolg dan ook worden ingetrokken. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Het toekennen van de nodige vergunningen voor de realisatie van het Eurostadium door de bestendige deputatie Vlaams-Brabant (uiterste deadline 17 augustus) kan momenteel niet gebeuren. “Enerzijds is er nog geen afschaffing van de buurtweg over Parking C in Grimbergen. Zolang deze niet definitief is afgeschaft, kan geen enkele vergunning worden goedgekeurd. Tegen de beslissing tot afschaffing van de buurtweg door de bevoegde deputatie van Vlaams-Brabant werd beroep aangetekend. Dit beroep werkt schorsend en is in behandeling bij de Vlaamse overheid.”

“Anderzijds is de – door dezelfde Vlaams-Brabantse deputatie als noodzakelijk geachte – mobiliteitsconvenant nog steeds niet ondertekend door de bevoegde Vlaamse minister, en dit ondanks duidelijke signalen vanuit de administratie dat de voorliggende convenant ruimschoots voldoet aan de verwachtingen”, aldus Ghelamco.

In het verleden werd door verschillende betrokkenen de vraag gesteld om het dossier integraal op Vlaams niveau te behandelen. Bij het indienen van de vergunningsaanvragen was dit echter niet mogelijk en werden de daartoe beschikbare reguliere procedures op gemeentelijk en provinciaal niveau gevolgd. In de tussentijd is de omgevingsvergunning in het leven geroepen. “Ghelamco zal nu beroep doen op deze procedure om zo het dossier integraal (omgevingsvergunning omvat milieu- en bouwvergunning) te laten evalueren en beoordelen door de Vlaamse overheid”, aldus de mededeling.

De termijn binnen de omgevingsvergunning is vastgesteld op maximaal 120 dagen vanaf de volledigverklaring van het dossier.

Ghelamco vraagt andermaal dat “zowel de overheid als de partners hun verantwoordelijkheid nemen om de rechtszekerheid te verzekeren”. Ghelamco werkt “vol vertrouwen verder en zal er op haar beurt alles aan doen om de opdracht die het heeft toevertrouwd gekregen, te realiseren en tegelijkertijd de levenskwaliteit op de site en in de buurt te verbeteren.”

bron: Belga