Deme mag kabel naar stopcontact op zee trekken

Netbeheerder Elia gunt het contract voor de aanleg van een onderzeese kabel naar een energieplatform op de Noordzee aan Deme Groep. Elia Asset en Dredging International, dat deel uitmaakt van Deme Groep, ondertekenden een contract met een waarde van 130 miljoen euro. Elia en Deme gaan samenwerken voor de installatie en het onderhoud van een onderzeese kabel die Zeebrugge verbindt met een energieplatform, Modulaire Offshore Grid (MOG), op de Noordzee. Het gaat om een kabel van zo’n 85 kilometer, 40 kilometer voor de kustlijn.
Deme Groep zal één kabel van 220 kV leggen langs een traject van 4,5 kilometer tussen het offshore schakelplatform en het Rentel-platform, het eerste windpark dat op het offshoreplatform zal worden aangesloten. Twee andere onderzeese kabels van 220 kV, met elk een lengte van ongeveer 40 kilometer, zullen het offshore schakelplatform verbinden met het onshore hoogspanningsstation Stevin aan de Belgische kust in Zeebrugge.

Het MOG zorgt ervoor dat de windparken die zijn aangesloten hun windproductie in het Belgische net kunnen injecteren, zelfs als één van de offshore kabels uitvalt of defect is. “Door het modulaire karakter kan de bouw van het MOG in fases verlopen en afgestemd worden met de uitvoeringsplanning die voor elk offshore windpark verschillend is”, zeggen de partners. “Het is ook kostenefficiënter en milieuvriendelijker om zo te werken. Dankzij het MOG-concept kan de totale kabellengte met 40 kilometer worden ingekort. Zo zal het offshore net de zeebodem én het maritieme milieu minder verstoren.”
Voor de aanleg en het onderhoud rekenen de partners op een kost van 130 miljoen euro.

bron: Belga