Fipronil in eieren – FAVV trof fipronil aan in 7 ‘niet verdachte’ bedrijven, maar niet in vlees van legkippen

Fipronil in eieren - FAVV trof fipronil aan in 7 'niet verdachte' bedrijven

Het federaal voedselagentschap FAVV heeft bij bijkomende analyses lage concentraties fipronil aangetroffen in zeven bedrijven die op basis van het onderzoek van het parket niet verdacht werden. Gevaar voor de volksgezondheid was er echter niet, beklemtoont het FAVV dinsdag. In het vlees van legkippen is geen fipronil gevonden. Na de eerste blokkering van verdachte bedrijven begon het FAVV bijkomende acties in het onderzoek naar fipronil in eieren, eiproducten en het vlees van legkippen. Daarbij nam het FAVV ook monsters in de 266 stallen van de 178 bedrijven die op basis van het gerechtelijk onderzoek niet verdacht werden.
“Met deze monitoring bij de onverdachte legbedrijven is nu dus de volledige sector van de legkippen gecontroleerd”, klinkt het. “Alle bekomen resultaten bevestigen dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.”
Op één resultaat na bleven alle resultaten onder de Europese referentiewaarde. De eieren met de betrokken eicode – 3BE3114 – worden al sinds 8 augustus teruggeroepen van bij de consument.
Bij de controle van de ‘niet verdachte’ bedrijven zijn wel nog in zeven bedrijven lage concentraties fipronil aangetroffen, zo blijkt nu alle resultaten beschikbaar zijn. De concentraties bleven wel onder de Europese referentiewaarde. “De betrokken bedrijven werden meteen geblokkeerd en de eieren afkomstig van deze bedrijven zijn uit de handel genomen en vernietigd”, verzekert het FAVV. De resultaten zijn ook aan de onderzoeksrechter doorgespeeld.
Voorts werd in de twee enige Belgische slachthuizen voor legkippen ook vlees geanalyseerd. “De dertig uitgevoerde analyses zijn allemaal conform. Er werd geen fipronil gevonden in het vlees”, aldus het FAVV.
Tot slot zijn er ook dertien analyses uitgevoerd op eiproducten van de periode juni-juli in brekerijen. In twee monsters werd een zeer lage concentratie aan fipronil aangetroffen, opnieuw onder de Europese referentiewaarde. “De betrokken eiproducten werden meteen uit de handel genomen en vernietigd.”

bron: Belga