Orde Der Artsen: “Arts heeft therapeutische vrijheid om sterilisatie te weigeren”

“Een arts heeft de therapeutische vrijheid om een behandeling aan een patiënt te weigeren, als hij vindt dat die niet beantwoordt aan de behoeften van de patiënt.” Dat zegt Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Orde der Artsen, in een reactie op een getuigenis van een 27-jarige vrouw in Het Laatste Nieuws dat ze geen arts vindt die haar wil steriliseren.
De vrouw in kwestie geeft aan onvoldoende vertrouwen te hebben in anticonceptiva, omdat ze in het verleden al ongewenst zwanger raakte ondanks de correcte inname van de pil. Ze klopte tweemaal aan bij Brusselse centra voor familiale planning en een huisdokter, waar ze te horen kreeg dat ze niemand zou vinden die de sterilisatie zal uitvoeren.

Deontologisch gezien kan een arts niet verplicht worden een behandeling uit te voeren, reageert de Orde der Artsen. Het recht van een arts om een behandeling te weigeren, ligt volgens Deneyer vervat in artikel vijf van de wet op patiëntenrechten. Dat stelt dat de patiënt recht heeft op kwaliteitsvolle dienstverlening, die “beantwoordt aan zijn behoeften”. “Een arts kan in eer en geweten oordelen dat een bepaalde ingreep in een bepaald geval niet gepast is. Hij moet dat wel motiveren aan zijn patiënt, en andere oplossingen voorstellen.”
“Een arts kan nooit verplicht worden iets te doen wat niet strookt met wat volgens hem het beste is voor de patiënt, tenzij hij daarmee verzaakt aan zijn hulpverleningsplicht”, verduidelijkt Deneyer nog.

bron: Belga