“Euthanasie bij voltooid leven vraagt om breed maatschappelijk debat”

Euthanasie bij voltooid leven vraagt om breed maatschappelijk debat

Voor Vlaams parlementslid en senator Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) kan euthanasie bij een voltooid leven ingeschreven worden in de wet, maar enkel na een breed maatschappelijk debat. “Er moet een wankel evenwicht gezocht worden tussen het recht op zelfbeschikking en het risico op misbruik bij een zeer kwetsbare populatie”, reageert hij zaterdag op een artikel in De Standaard over euthanasie bij levensmoeë bejaarden. De kwestie van euthanasie bij hoogbejaarden die levensmoe zijn is volgens De Gucht om verschillende redenen delicaat: “Er kan voor gewaarschuwd worden dat mensen zich een last voor de maatschappij zouden voelen. Ook zijn patiënten in de geriatrische praktijk sterk afhankelijk, en vaak leven ze in isolement. Daarbij kan de vraag gesteld worden in hoeverre er dan sprake kan zijn van autonomie.”
Sowieso pleit hij voor een duidelijk onderscheid tussen polypathologie, het lijden aan verschillende chronische ziekten tegelijk, dat objectiveerbaar is, en een voltooid leven. Bij dat laatste is er immers niet noodzakelijk sprake van onhoudbaar lijden. “De vraag stelt zich dan onder welke expertise dit voltooid leven zou vallen en aan welke objectiveerbare criteria dit onderhevig moet zijn”, stelt de senator.
Het opzetten van een professionele omkadering is in elk geval essentieel voor De Gucht. “Mensen mogen zich niet laten verleiden door via aankopen op dubieuze websites in hun levenseinde te kunnen voorzien. Een realiteit vandaag waar we niet blind voor mogen zijn”, klinkt het.

bron: Belga