Topman Broeders van Liefde sluit scheiding orde niet uit

De generaal-overste van de Broeders van Liefde, René Stockman, sluit een scheiding in zijn orde helemaal niet uit. “We zijn in een stadium gekomen waarin we nog moeilijk compromissen kunnen sluiten”, zegt Stockman in een interview met De Tijd. Eerder dit jaar besliste de Belgische tak van de Broeders van Liefde om euthanasie in zijn psychiatrische centra onder strikte voorwaarden mogelijk te maken. Stockman is het niet eens met die visie. Hij diende zelf een klacht in bij het Vaticaan. De kerkleiding in Rome liet eerder deze week weten dat de Belgische organisatie zijn visie moet conformeren aan die van de kerk, zo niet dreigt uitsluiting.

In de raad van bestuur van de Belgische afdeling die de euthanasievisietekst goedkeurde, zetelen naast drie broeders ook bekende personen met een christendemocratisch profiel, zoals voormalig EU-voorzitter Herman Van Rompuy, voormalig CD&V-senator Bea Cantillon en Marcia De Wachter, directeur van de Nationale Bank. “Al mijn respect voor die leden van de raad van bestuur, maar de grote meerderheid ervan heeft geen therapeutische expertise. En dat is voor mij het probleem”, zegt de topman van de Broeders van Liefde in De Tijd.

Stockman acht de kans op een afscheuring heel groot. “Als de Belgische organisatie niet bereid is de tekst aan te passen in lijn met de visie van de kerk, dan word ik als verantwoordelijke verplicht om de zorginstellingen los te koppelen van de congregatie. Het komt er dan op neer dat ik de katholieke identiteit van die instellingen afneem.”

bron: Belga