Fipronil-leverancier Poultry-Vision kende in 2015 plots veel meer winst

Fipronil-leverancier Poultry-Vision kende in 2015 plots veel meer winst

Het bedrijf ‘Poultry-Vision’ heeft in 2015 een enorme stijging van de winst gekend. Het gaat om bijna een achtvoud van het resultaat een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarrekeningen van ‘Agro R.’, dat volgens de advocaat van zaakvoerder Patrick R. de officiële zaak achter Poultry-Vision is. Het is niet meteen duidelijk of de gestegen winst met een verkoop van fipronil te maken heeft, maar als dat zo is, kan het er mee op wijzen dat de in voeding verboden insecticide al minstens in dat jaar in kippenstallen werd gebruikt. De afgelopen dagen kwam ‘Poultry-Vision’, een bedrijf uit de Veldstraat in Weelde (Ravels) in beeld als de vermeende leverancier van fipronil. Na een huiszoeking zou er een tank met bijna 6.000 liter zijn aangetroffen. Fipronil zou zijn gemengd met het reinigingsmiddel Dega-16 en mogelijk zijn verkocht aan het Nederlandse Chickfriend.

Op de website staat ‘Poultry-Vision BVBA’ te lezen, maar die naam valt niet terug te vinden in de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen. Op hetzelfde adres staat wel ‘Agro R.’, met ook Patrick R. als zaakvoerder. De advocaat van R. antwoordt bevestigend op de vraag van Belga of het gaat om het bedrijf achter Poultry-Vision.

Wie jaarrekeningen van Agro R. nakijkt, kan alvast een opvallende vaststelling doen. De winst, vóór allerhande kosten/baten en belastingen, bedroeg in 2015 143.666 euro. Dat is ongeveer acht keer zo veel als het resultaat voor 2014, toen 18.102 euro. In de jaren sinds 2010 schommelde het resultaat telkens rond de 20.000 euro.

De praktijken met fipronil vonden wellicht al plaats in maart 2016, zo blijkt uit facturen die de Nederlandse krant NRC ontving. Als de opvallende winstaangroei bij Agro R. te maken zou hebben met de verkoop van fipronil, dan is het niet onaannemelijk dat het goedje ook al in 2015 werd verneveld in kippenstallen en zo in de voedselketen terechtkwam.

De jaarrekening voor 2016 is nog niet gepubliceerd. Het parket en het FAVV geven geen verdere commentaar. Ook de advocaat van R. beantwoordt geen aanvullende vragen over de sterk gestegen winst.

R., die eerder ontkende betrokken te zijn bij de vermoedelijke zwendel, startte begin vorige maand ook nog het bedrijf ‘KIEQ’ op. Over het waarom van die nieuwe onderneming werd voorlopig evenmin een uitleg gegeven.

bron: Belga