Evers schepen Eliane Daels rechtvaardigt haar 27 betaalde mandaten

De Everse PS-schepen Eliane Daels bevestigt dat ze vorig jaar inderdaad 27 bezoldigde, en twee onbezoldigde, mandaten uitvoerde. Tegelijk wijst ze erop dat die mandaten “voor het overgrote deel” te maken hebben met haar statuut als beheerder bij de Socialistische Mutualiteit van Brabant (FSMB). Het Staatsblad publiceerde de mandatenlijst. “Rekening houdend met mijn verduidelijkingen en uitleg mag mijn titel als ‘mandatenkampioen’ gerelativeerd worden”, besluit Daels in een persbericht. “Dat aantal komt overeen met de mandatenverklaring die ik bij het Rekenhof heb ingediend”, aldus Daels.
Haar statuut bij de FSMB “verplicht me automatisch om functies bij de verschillende structuren en bvba’s, verbonden aan de mutualiteit, aan te geven”. “Voor de meeste mandaten gaat het om een vergadering per jaar, voor een totaalbedrag van 800 euro bruto per jaar, voor alle structuren samen.”

In het communiqué benadrukt Daels dat haar eerste mandaat dat van schepen is, “waarvoor ik maandelijks betaald word”. “Ik oefen slechts één bezoldigd mandaat uit door mijn schepenpost: dat van beheerder bij het Brussels crematorium, dat een tweede vestiging plant in Evere eind 2018”.

Ministers, parlementsleden, burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden en topambtenaren zijn verplicht om elk jaar een overzicht van hun mandaten en hun vermogen bij het Rekenhof aan te geven. Op die manier moet belangenvermenging worden tegengegaan. Dit jaar hebben 125 politici geen lijst van hun mandaten aangegeven. Daarnaast zijn er 49 die vergaten hun vermogen aan te geven. Het gaat vooral om lokale politici.

bron: Belga