Fipronil in eieren – Regering overlegt met sectoren over steunmaatregelen

Fipronil in eieren - Regering overlegt met sectoren over steunmaatregelen

De sectoren die getroffen worden door de fipronil-crisis zitten vanmorgen samen met ministers van de verschillende regeringen om te overleggen over steunmaatregelen. Er wordt onder meer gesproken over overbruggingskredieten aan ondernemingen die schade lijden. De ministers gaven voor de aanvang van het overleg aan dat ze openstaan voor ondersteuning voor de bedrijven. “We komen luisteren naar een sector in crisis. We zullen bekijken wat we kunnen voor de betrokken bedrijven, om ervoor te zorgen dat ze niet overkop gaan”, gaf vicepremier Kris Peeters aan. Hij dacht daarbij onder meer ook aan de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid te voorzien.

“In het verleden zijn er al injecties gedaan door regeringen, dat moet nu ook kunnen”, zegt ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block. De verschillende ministers gaven aan dat de schade aan de bedrijven uiteindelijk zal moeten betaald worden door degenen die de crisis veroorzaakt hebben. Maar omdat het om een lang aanslepende procedure dreigt te gaan, willen de ministers wel bekijken of het mogelijk is om bijvoorbeeld kredieten te voorzien om die periode te overbruggen.

Onder meer de middenstandsorganisaties Unizo, NSZ, de handelsfederatie Comeos en de landbouworganisaties Boerenbond, Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) en Fugea zijn aanwezig. Voorts nemen nog premier Charles Michel en de vicepremier Jan Jambon en minister van Landbouw Denis Ducarme deel aan het overleg in de Wetstraat 16. De Vlaamse regering wordt vertegenwoordigd door Hilde Crevits.

bron: Belga