Eiercrisis: elf huiszoekingen over hele land, “belastend materiaal” gevonden

Eiercrisis: elf huiszoekingen over hele land

In het kader van het onderzoek naar de stof fipronil die in eieren terechtkwam, zijn vandaag huiszoekingen gebeurd op elf adressen verspreid over het hele land. Dat meldt het parket van Antwerpen. Er werd belastend materiaal in beslag genomen, maar meer details wil het parket niet kwijt. De huiszoekingen gebeurden door een zeventigtal leden van de federale politie en van het federaal voedselagentschap FAVV. Ook in Nederland vonden er huiszoekingen plaats. Het Antwerpse parket hield al weken een persembargo in stand rond de fipronil-zaak, maar geeft nu voor het eerst een stand van zaken in het dossier mee. Het parket bevestigt dat het op 19 juli een onderzoek startte op basis van een melding van het FAVV, omdat was gebleken dat een Belgisch bedrijf (uit Ravels, red.) illegaal fipronil zou hebben toegevoegd aan ontsmettingsmiddelen voor de bestrijding van bloedluis bij pluimvee en omdat er aanwijzingen waren dat de stof ook in de voedselketen was terechtgekomen. De dag nadien vonden er huiszoekingen plaats waarbij documenten en informaticamateriaal, en nadien nog bijna 6.000 liter verboden producten in beslag genomen werden. De zaakvoerder van het bedrijf werd opgepakt voor verhoor maar nadien onder voorwaarden vrijgelaten.

Nog volgens het parket zijn er intussen in het Belgische luik van het onderzoek 26 verdachten in beeld die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Het gaat zowel om natuurlijke personen als bedrijven. Het dossier draait niet alleen meer rond de invoer en verkoop van anti-parasitaire middelen, maar ook onder meer rond schriftvervalsing, illegale uitoefening van diergeneeskunde en inbreuken op Europese regelgeving inzake levensmiddelenwetgeving. Het parket zegt erg zwaar aan de feiten te tillen. “Door uit winstbejag verboden producten toe te voegen aan middelen die gebruikt worden in de voedingsindustrie komt de voedselveiligheid in het gedrang, en wordt tevens het vertrouwen van de burger in de voedingsindustrie ernstig geschaad”, klinkt het.

bron: Belga