Wallonië gaat papieren stembiljetten elektronisch tellen

Bij de verkiezingen volgend jaar zullen stemmen op papier in Wallonië wellicht elektronisch worden geteld. Dat moet sneller en nauwkeuriger gaan dan manueel tellen. Er wordt nu gezocht naar een geschikt systeem. Vlaanderen kan instappen, maar deed dat voorlopig nog niet. Brussel en Duitstalig België gaan voluit voor elektronisch stemmen. De FOD Binnenlandse Zaken en het Waals Gewest zijn een zoektocht gestart naar een systeem om de klassieke, papieren stemmen digitaal te gaan tellen. Hoe dat systeem concreet gaat werken, is nog niet duidelijk. Er wordt gekeken naar de reacties van leveranciers. De digitale aanpak moet correcter en sneller tellen toelaten. “Correcter, omdat dit telsysteem voorziet in een dubbele controle. Sneller, omdat er minder vergissingen zullen gebeuren en bijgevolg minder hertellingen”, zegt Koen Schuyten, woordvoerder van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD.

Tegen eind dit jaar wil men een leverancier hebben gevonden. De ontwikkeling zou begin volgend jaar starten, waarna het telsysteem de eerste keer zou worden gebruikt bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en nadien de federale verkiezingen van mei/juni 2019. Het systeem, op initiatief van de Waalse minister van Lokale Besturen, zal worden aangeboden aan alle gemeenten die niet elektronisch stemmen. “Alle regio’s werden geconsulteerd en hebben de mogelijkheid om nu of later te participeren”, zegt Schuyten nog. “Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige gemeenschap participeren uiteraard niet aangezien zij volledig elektronisch zullen stemmen in 2018 en 2019. Vlaanderen is op de hoogte van het dossier en zal mogelijks nog instappen.”

bron: Belga