Frans parlement keurt wetgevingspakket tegen belangenconflicten goed

Het Franse parlement heeft woensdag definitief groen licht gegeven voor een wetsontwerp ter moralisering van het openbaar ambt, een van de grote prioriteiten van president Emmanuel Macron. Het finale luik van de tekst werd woensdag net voor het zomerreces in de Assemblée nationale met een grote meerderheid aangenomen. Het tweede deel van het wetgevingspakket tegen belangenconflicten voorziet in de afschaffing van de zogenaamde parlementaire reserve, geld dat afgevaardigden grotendeels naar eigen goeddunken kunnen besteden aan projecten binnen hun eigen kieskring. Vorige week had het parlement al een eerste luik goedgekeurd, dat parlementsleden en ministers aan strengere regels onderwerpt. Zo is de tewerkstelling van familieleden als parlementair medewerker voortaan verboden, moeten afgevaardigden hun uitgaven met bewijsstukken staven en moet de partijfinanciering transparanter worden.
De regering wil met de nieuwe regelgeving het vertrouwen in de politiek herstellen.

Bron: Belga