Dalend aantal vluchtelingen zorgt voor jobverlies

Dalend aantal vluchtelingen zorgt voor jobverlies

Het dalende aantal vluchtelingen in ons land zorgt voor jobverlies bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Dat bevestigt het Agentschap. In juli werden nog 735 vluchtelingen begeleid, tegenover 939 een jaar eerder. “Het is niet meer dan logisch dat de extra middelen worden afgebouwd, nu de vluchtelingenstroom vermindert”, is te horen bij Vlaams minister voor Inburgering Liesbeth Homans (N-VA). Bij het Agentschap werden in juli al acht personen ontslagen en wellicht moeten er nog meer personeelsleden afvloeien, schreven De Morgen en Het Laatste Nieuws. Het aantal vluchtelingen dat bij het Agentschap aanklopt voor bijvoorbeeld cursussen Nederlands gaat dan ook in dalende lijn. In juni werden nog 1.117 personen begeleid, tegenover 1.689 in dezelfde maand een jaar eerder. In juli ging het om 735 tegenover 939 in 2016.

“Vorig jaar kregen we 11,1 miljoen euro extra, waarmee we extra personeel konden aanwerven”, is te horen bij het Agentschap. “Het bedrag voor dit jaar moet nog worden toegekend, maar zal lager liggen. De middelen worden berekend volgens de prestaties die we hebben geleverd.” Het Agentschap heeft wel een deel van de extra subsidie opzij gezet om zich voor te bereiden op mogelijk langere begeleidingstrajecten.

“Naar aanleiding van de asielcrisis werden er tijdelijk extra middelen toegekend aan het Agentschap”, zegt minister Liesbeth Homans. “Met deze middelen werd extra personeel aangeworven. Het is niet meer dan logisch dat, nu de vluchtelingeninstroom en de extra dienstverlening door het Agentschap vermindert, ook de extra middelen worden afgebouwd. De manier waarop de afbouw van het extra personeel moet gebeuren is een managementkwestie en zal gebeuren in overleg met de vakbonden.”

bron: Belga