“Te weinig toezicht op asbestverwijdering”

Op werven waar asbest wordt verwijderd, laat controle te wensen over. En ook wie geen erkenning heeft om asbest te verwijderen, wordt te weinig gecontroleerd. Dat vindt althans Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele, die de controlecijfers opvroeg bij minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Naar aanleiding van een reportage in het VRT-programma Pano over illegale asbestactiviteiten bij malafide ondernemers kaartte Vandaele de kwestie aan bij minister Schauvliege. Uit haar antwoord maakt Vandaele op dat vooral op de plaatsen waar asbest verwijderd wordt, namelijk op de werven, de controles te wensen overlaten. Ook bedrijven zonder erkenning worden te weinig gecontroleerd.

Uit de cijfers van Schauvliege blijkt dat de Vlaamse milieu-inspectie de voorbije 5 jaar 158 controles op asbest uitvoerde bij vergunde bedrijven in de provincie Vlaams-Brabant. In Oost-Vlaanderen ging het om 81 controles, in Antwerpen en Limburg om 36, in West-Vlaanderen om 10. Bij werven waar door de aannemer geen asbestverwijdering werd verwacht of gemeld, waren er in Vlaams-Brabant 35 controles, in Limburg 30, in Antwerpen 2 en in Oost- en West-Vlaanderen geen.

Vandaele legde de cijfers voor aan Go4circle, de bedrijfsfederatie van de circulaire economie. Na het uitfilteren van controles bij de afvalverwerkende bedrijven zelf, de containerparken en de stortplaatsen, concludeert Go4circle dat slechts een derde van de asbestinspecties bij vergunde activiteiten zelf plaatsvindt. “De federatie vindt dat veel te weinig en vindt de pakkans te klein”, aldus Vandaele. “Asbest kan nog te gemakkelijk onder de radar doorglippen en als het aangetroffen wordt in de gerecycleerde granulaten – op het einde van de keten – is het veel te laat.”

Volgens het Vlaams parlementslid zit het zwakke punt van asbest bij de afbraak, want daar is het gevaar voor de volksgezondheid het grootst. “En precies daar zijn er weinig controles”, zegt hij.

bron: Belga