Zuid-Afrikaans president Zuma overleeft nipt motie van wantrouwen

Zuid-Afrikaans president Zuma overleeft nipt motie van wantrouwen

De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma kan dan toch president blijven. Het parlement stemde over een motie van wantrouwen die de oppositie tegen de president had ingediend: van de 384 aanwezige parlementsleden stemden er 199 tegen de motie, 177 stemden voor en 9 onthielden zich. Zuma redt zijn hachje met een verschil van 24 stemmen. Het was niet de eerste motie van wantrouwen tegen Zuma, maar opnieuw overleefde hij dus de stemming. Nog voor de bekendmaking van de uitslag waren de ANC-parlementsleden aan het zingen en dansen. De oppositie beschuldigt de 75-jarige president van machtsmisbruik nadat zijn naam intussen in een hele reeks corruptieschandalen genoemd werd.
De stemming verliep geheim, en Zuma’s ANC is verdeeld over het lot van de president. Dat bleek ook uit het resultaat: een veertigtal van de ruim 250 ANC-parlementsleden stemde mee met de oppositie. Er werden intussen al vijf moties van wantrouwen ingediend tegen Zuma, en drie werden al ter stemming voorgelegd. Het verschil met de eerdere stemmingen is dat er dinsdag dus wel anoniem gestemd werd, waardoor verschillende ANC’ers inderdaad afweken van de partijlijn. Die geheime stemming werd gevraagd door negen van de dertien partijen, en parlementsvoorzitter Baleka Mbete ging daar maandagavond onverwacht mee akkoord.

Na een fractievergadering, toonde het ANC zich al zeker van de “overwinning”, al merken waarnemers op dat deze nipte uitslag een vergiftigd geschenk is voor het ANC. Op Twitter klonk het dinsdagmiddag alvast dat de partij “bijzonder verenigd” is. In het debat dat vooraf ging aan de stemming nam wel geen enkel ANC-parlementslid expliciet de verdediging van Zuma op.

Aanleiding voor de stemming werd in april ingediend door oppositiepartij DA (Democratic Alliance), nadat de gerespecteerde minister van Financiën Pravin Gordha door Zuma de laan werd uitgestuurd. Eerder was Zuma’s naam opgedoken in een reeks corruptieschandalen en lag de president onder vuur voor de hoge werkloosheidscijfers.

In de straten van Johannesburg en verschillende andere steden betoogden zowel voor- als tegenstanders van Zuma.

bron: Belga