Vaticaan dreigt met uitsluiting Broeders van Liefde voor hun euthanasiestandpunt

Vaticaan dreigt met uitsluiting Broeders van Liefde voor hun euthanasiestandpunt

De Broeders van Liefde worden omwille van hun standpunt in de euthanasiekwestie serieus gekapitteld door het Vaticaan. De Congregatie voor de Instituten van Godgewijd Leven vraagt generaal-overste René Stockman van de Broeders van Liefde om de nodige maatregelen te nemen. Anders dreigt uitsluiting voor de Belgische tak van de Broeders van Liefde. Die krijgt een maand de tijd om zich te conformeren. Het christelijke opinieblad Tertio pakt in zijn nieuwe editie van woensdag 9 augustus uit met het nieuws. In maart 2017 keurden de Broeders van Liefde van België een visietekst goed die euthanasie mogelijk maakte in de eigen instellingen van de orde. De Congregatie voor de Geloofsleer wijst op de onverenigbaarheid van de euthanasienota van de Broeders van Liefde met de leer van de kerk. Eerder hadden de Belgische bisschoppen zich al uitgesproken tegen de nieuwe visietekst van de Broeders van Liefde in België over euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie.

In een brief aan generaal-overste René Stockman verwijst kardinaal Gerhard Müller naar teksten van het Tweede Vaticaans Concilie en paus Johannes Paulus II over euthanasie. Ook paus Franciscus heeft zich volgens de inmiddels voormalige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer meermaals uitgesproken tegen de “wegwerpcultuur”. De prefect voor de Instituten van Godgewijd Leven, kardinaal Joao Braz de Aviz, gaat nog een stap verder en stelt concrete maatregelen voor. De broeders die deel uitmaken van het bestuur van de organisatie Broeders van Liefde in België worden geacht een geschreven verklaring te ondertekenen waarin zij hun volledige instemming met de katholieke leer bevestigen. Daarnaast moet het provincialaat zijn visietekst rond euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie herzien. Doen de betrokken broeders en de organisatie dat niet, dan dreigt voor de broeders wegzending uit de orde en voor de organisatie verlies van de katholieke identiteit. Zowel de betrokken broeders als de organisatie werden door Stockman op de hoogte gebracht van de stellingname van het Vaticaan en worden verzocht binnen de maand (positief) te reageren. Ook de Belgische regio van de Broeders van Liefde, de Belgische bisschoppen en de nuntius zijn op de hoogte.

In maart van dit jaar keurde de orde van de Broeders van Liefde van België een visietekst goed waarin voorzien werd in een tweetrajectenbegeleiding: het traject van de beschermwaardigheid van het leven en het bieden van levensperspectief, en het traject van de autonomie van de patiënt en het respecteren van het verzoek tot euthanasie. “Terwijl vroeger alles werd gezet op de beschermwaardigheid van het leven, is er met die nieuwe visietekst een gelijkstelling gekomen met de autonomie van de patiënt. Daardoor werd euthanasie in de eigen instellingen mogelijk”, aldus Emmanuel Van Lierde, de kersverse hoofdredacteur van Tertio. Hoe het nu verder moet? Buigen of barsten? “Niemand is gebaat met het op de spits drijven van het conflict”, zegt de hoofdredacteur van Tertio. “Hopelijk vindt men via dialoog een uitweg uit dit conflict.”

bron: Belga