FAVV geeft voor het eerst cijfers over graad van fipronil-besmetting

FAVV geeft voor het eerst cijfers over graad van fipronil-besmetting

Er blijven nog altijd 51 bedrijven geblokkeerd, waarvan 22 legkipbedrijven. Gisteren waren dat er nog 57, er zijn intussen 6 bedrijven vrijgegeven. Dat heeft het Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vandaag bekendgemaakt. Het agentschap geeft ook voor het eerst cijfers over de graad van de besmetting: in 21 bedrijven is fipronil in zeer lage concentraties aangetroffen. Het maximaal gehalte aan fipronil in de analyses bedraagt tot nu toe 0,092 mg/kg. Het gehalte blijft ruim onder de Europese grenswaarde van 0,72 mg/kg. Er werden zowel legbedrijven als andere bedrijven (opfok- en vermeerderingsbedrijven) geblokkeerd en bemonsterd, aldus het FAVV. De absolute prioriteit waren de legbedrijven, omdat de productie van de eieren aan de consument geleverd wordt.

Oorspronkelijk waren 86 bedrijven geblokkeerd (48 legkip en 38 andere), zo blijkt uit het overzicht dat FAVV vandaag vrijgeeft. 26 legbedrijven konden al vrijgegeven worden, omdat geen besmetting kon aangetoond worden. Er zijn nog twee legbedrijven waarvan niet alle analyse-uitslagen gekend zijn. Het FAVV doet er alles aan om deze resultaten zo snel mogelijk te bekomen om een volledig globaal beeld te kunnen geven, maar het agentschap zegt daarvoor afhankelijk te zijn van externe laboratoria.

Daarnaast is er een extra monitoringprogramma opgestart bij alle niet-verdachte leghenbedrijven. Het gaat om circa 200 leghenbedrijven. Ook zij worden uit voorzorg gecontroleerd op fipronil.

Het FAVV besluit met de mededeling dat “door de bevoegde ministers om een gedetailleerd verslag gevraagd werd” en dat “dit nu wordt voorbereid”.

bron: Belga