Fipronil in eieren – Sp.a wil ook in Vlaams Parlement spoedzitting over fipronilcrisis

Oppositiepartij sp.a vraagt dat ook het Vlaams Parlement vervroegd samenkomt over de fipronilcrisis. Volgens parlementslid Els Robeyns moet Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) dringend uitleg komen geven in het Vlaamse halfrond. Verschillende partijen hebben al aangedrongen op een bijeenkomst van de bevoegde commissie in de Kamer, maar ook in het Vlaams Parlement is een spoedzitting nodig, meent Robeyns. “De werking van het Voedselagentschap is weliswaar een federale bevoegdheid, maar er is inzake landbouw en voedselveiligheid nood aan kennisuitwisseling tussen het Vlaams en het federaal niveau. Het wantrouwen bij de consumenten in eigen land en in onze buurlanden groeit met het uur”, aldus Robeyns.
Sp.a wil dat Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege tekst en uitleg komt geven. “In welke mate werd zij door haar federale collega op de hoogte gebracht en wat deed het kabinet met deze informatie? Als ze niet op de hoogte gebracht werd, wat deed ze als Vlaams minister bevoegd voor landbouw rond de problematiek, goed wetende dat dit ook ernstige gevolgen zal/kan hebben voor de Vlaamse pluimveeteelt?”.
De Vlaamse socialisten willen ook van de Vlaamse regering duidelijke antwoorden. “Indien zou blijken dat er zaken niet goed gecommuniceerd zijn of er onvoldoende snel is ingegrepen, dan moeten ook hier lessen uit getrokken worden”, aldus Robeyns. “De fouten van de dioxinecrisis – toen men de omvang van het probleem eerst probeerde stil te houden – mogen we niet meer maken”, besluit ze.

bron: Belga