Van Overtveldt verdedigt zomerakkoord tegen kritiek multinationals

Van Overtveldt verdedigt zomerakkoord tegen kritiek multinationals

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) verdedigt het zomerakkoord tegenover de multinationals. Die formuleren in De Tijd kritiek op de geplande fiscale hervormingen van de regering-Michel. Experts waarschuwen er ook voor dat België investeringen zal mislopen. Maar volgens Van Overtveldt zitten er ook voor grotere ondernemingen en multinationals maatregelen in het akkoord. Van Overtveldt reageert daarmee op kritiek van multinationals op het zomerakkoord in De Tijd. “De fiscale hervormingen van de regering-Michel kosten onze groep tientallen miljoenen euro’s”, zegt een fiscaal directeur bij een grote multinational die liever anoniem blijft. Volgens de krant vrezen experts ook dat internationale groepen België links zullen laten liggen bij de toewijzing van investeringen.

Er wordt onder meer gewezen op de geplande minimumbelasting voor bedrijven en de begrenzing van verschillende fiscale aftrekken, waaronder de notionele intrestaftrek, het gunstregime voor kapitaalintensieve bedrijven. Dat heeft voor de multinationals ingrijpende gevolgen. Hun vanuit België opererende “interne banken” kijken tegen miljoenen euro’s hogere belastingen aan. Experts vrezen dat internationale groepen naar het buitenland zullen verhuizen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wijst erop dat er in het zomerakkoord ook maatregelen zitten voor grotere bedrijven en multinationals. “We verlagen het tarief van de vennootschapsbelasting substantieel. Tegelijk vereenvoudigen we het systeem en bieden meer rechtszekerheid, ook en vooral voor de grotere ondernemingen”, klinkt het. (…) Dit is een hervorming voor alle bedrijven, groot en klein. Voor de KMO’s daalt het tarief het meest en het snelst. Maar ook grotere ondernemingen zullen zuurstof vinden in deze hervorming.”

Van Overtveldt: “Voor grote bedrijven wordt het minimumtarief van de meerwaarden op aandelen afgeschaft en wordt de notionele intrestaftrek klaargestoomd voor de toekomst, in lijn met de voorstellen van de Europese Commissie.”

De N-VA-minister wijst er ook op dat er na 20 jaar een systeem van fiscale consolidatie komt. “Daarnaast wordt het voor multinationals ook eenvoudiger om naar België te komen door hen in meer gevallen toe te laten hun activa te waarderen aan de hogere marktwaarde.”

Wat de geplande minimumbelasting betreft, die moet volgens Van Overtveldt “in het juiste perspectief gezien worden”. “Deze belasting is enkel van toepassing wanneer bedrijven hun fiscale aftrekken uit het verleden groter zijn dan hun winst van het boekjaar. Het systeem voorziet dus een milderend effect voor de multinationals die in België winstgevende activiteiten voeren.”

bron: Belga