Commotie over voorstel Jong Vld-lid rond vrij wapenbezit

Commotie over voorstel Jong Vld-lid rond vrij wapenbezit

“Moeten mensen vrij een wapen kunnen bezitten om zich te beschermen of niet?” Het is een stelling die dit weekend besproken zal worden op het zomercongres van Jong Vld in Brussel. De stelling, aangebracht en verdedigd door Jong Vld-lid Jerry Van Echelpoel, doet alvast flink wat stof opwaaien op de sociale media. De jonge liberalen organiseren van 4 tot 6 augustus hun zomercongres in Brussel. Ze zullen er onder meer in discussie gaan over acht strijdpunten die door de politieke stuurgroep naar voor zijn geschoven. Het gaat dan onder meer om de afschaffing van de volgorde op de kieslijsten, het schrappen van abortus uit de strafwet en een afschaffing van de kinderbijslag.

Maar het is één van de aanvullende strijdpunten, die konden ingediend worden door de leden, die vandaag alle aandacht heeft opgeëist. Zo lanceerde lid Jerry Van Echelpoel de stelling: “Mensen moeten vrij een wapen kunnen bezitten om zichzelf en anderen te beschermen”.

Van Echelpoel verdedigt zijn suggestie als volgt: “De overheid slaagt er steeds minder in om de burgers te beschermen. Het monopolie op geweld is al lang niet meer alleen weggelegd voor ordediensten en het leger, criminele organisaties en terroristen geraken steeds makkelijker aan wapens zonder dat burgers zich hiertegen kunnen verdedigen. Jong Vld wil dat burgers die daar capabel voor zijn, over een wapen kunnen beschikken om zichzelf en hun gezin te beschermen. Vrij wapenbezit is een essentieel onderdeel van individuele vrijheid en van een vrije en veilige samenleving.”

Meteen barstte op de sociale media een hevige discussie los over de (on)zin van het voorstel. Ook vanuit de eigen liberale rangen klonk links en rechts kritiek. Zo noemde Vlaams parlementslid Ann Brusseel het een “zeer slecht idee”. “Wapendracht veralgemenen werkt alleen meer geweld in de hand”, aldus Brusseel.

Omstreeks 18.00 uur waren er op de Facebook-pagina van Jong Vld alleen al 800 commentaren op het voorstel. In de bijhorende Facebook-poll zijn er momenteel meer voor- dan tegenstanders.

Jong Vld-voorzitter Maurits Vande Reyde laat het stormpje alvast niet aan zijn hart komen. “Congressen zijn gemaakt om buiten de politieke lijnen te kleuren. Vanzelfsprekend dat er ruimte is voor alle ideeën, ook de controversiële”, zegt hij op Twitter. Indiener Van Echelpoel laat intussen verstaan dat hij al “haatmail” heeft gekregen naar aanleiding van zijn voorstel.

bron: Belga