Studeren in het Engels lukt, uitleggen gaat moeizaam

Studeren in het Engels lukt

Nederlandstalige studenten hebben weinig problemen met het begrijpen van Engelse teksten. Ze leggen er probleemloos kennistesten over af. Maar als de Engelse tekst ook in het Engels moet worden uitgelegd, komen heel wat studenten wel in moeilijkheden. Dat blijkt uit een reeks experimenten aan de Universiteit Gent, waaraan zo’n 370 studenten hebben deelgenomen. “Heel wat studenten krijgen Nederlandstalig college maar Engelstalige handboeken. Het is dus erg interessant om na te gaan wat die meertaligheid betekent voor de resultaten van onze studenten”, legt onderzoeker Heleen Vander Beken uit. “Mogelijk werkt ons brein anders in onze moedertaal dan in een aangeleerde taal.”

De eerste bevindingen van het LEMMA-project, dat meertaligheid in de academische wereld onderzoekt, is duidelijk. “Als je een Engelse tekst in het Engels gedetailleerd gaat beproeven met ja/neen-vragen, blijkt er geen enkel nadeel ten opzichte van een Nederlandstalige ja/neen-proef over een Nederlandstalige tekst. Zelfs niet als de groep een maand later over dezelfde tekst opnieuw wordt getest. Wanneer studenten de Engelstalige materie ook moeten uitleggen in het Engels, scoren ze wel beduidend lager.

De resultaten werden gepubliceerd in Eos Psyche&Brein. Onderzoekers testen nu of studenten de Engelse teksten wel in het Nederlands kunnen navertellen omdat ze vermoeden dat het schoentje vooral knelt bij de moeilijkere taak om alles in het Engels na te vertellen. Ze raden docenten daarom aan om enkel geschreven examens in het Engels af te nemen indien het van belang is dat studenten later ook effectief Engelstalige teksten over het onderwerp kunnen schrijven. Ook is het nodig extra tijd te voorzien, al lijkt het doorgaans goed gesteld met het begrip van Engelse leerstof bij onze studenten.

Om het onderzoek verder te zetten start de UGent een online experiment met meer dan 700 deelnemers. Iedereen die Nederlands als moedertaal heeft en wat Engels kent, kan de test doen op de website iedereenwetenschapper.be/projects/hoe-goed-jouw-geheugen.

bron: Belga