Catering bij de federale overheid draait in de soep

Het Rekenhof heeft woensdag een audit gepubliceerd die behoorlijk kritisch is voor de manier waarop de federale overheid haar catering organiseert. Er is onder meer sprake van hoge kostprijzen en een gebrek aan transparantie. De federale overheid is niet wettelijk verplicht catering voor zijn personeel te organiseren. Maar sinds 1945 werden er wel verschillende initiatieven genomen om een volledige middagmaaltijd tegen een matige prijs aan te bieden.
In 2008 wilde de overheid met de oprichting van Fedorest binnen de FOD Financiën komen tot een rationalisering. Bedoeling was dat Fedorest ook de cateringdiensten van de andere overheidsdiensten zou gaan beheren, maar van die uitbreiding is nog niets in huis gekomen.
Bovendien hebben de maaltijden van Fedorest een hoge kostprijs. Die hoge kostprijs is volgens het Rekenhof vooral te verklaren door “een historisch gegroeid teveel aan personeel”.
Uit onderzoek van de andere cateringformules dan die van Fedorest blijkt dat de kosten ook daar “onvoldoende worden beheerst bij twee van de drie onderzochte formules” en dat er sprake is van “een gebrek aan transparantie” over de totale kosten die door de Staat worden gedragen.
Volgens het Rekenhof kunnen de personeelsleden van de federale overheidsdiensten voor 3 tot 6 euro een middagmaal krijgen. “Dat bedrag stemt in principe overeen met de kostprijs van de levensmiddelen. De andere kosten worden door de Staat gedragen. Ze kunnen oplopen tot 23 euro per geserveerde maaltijd. De personeelsuitgaven zijn de hoofdpost van die identificeerbare kosten”, luidt het. 
In totaal gaat het om 13.500 maaltijden per dag. Voor de Staat is er een kostenplaatje aan verbonden van naar schatting 38 miljoen euro.
Het oordeel van het Rekenhof is niet mals: “Globaal gezien mist de organisatie van de catering bij de federale overheid omkadering. De huidige cateringformules bieden geen garanties op het vlak van gelijke behandeling, afdoende kostenbeheersing en transparantie.”

bron: Belga