Brusselse jongerenwerkloosheid blijft op laagste peil in kwarteeuw

Brusselse jongerenwerkloosheid blijft op laagste peil in kwarteeuw

De Brusselse jeugdwerkloosheid is in juli voor de vijftigste maand op rij gedaald. Met 8.184 jonge werklozen kent het Brussels gewest de laagste jongerenwerkloosheid sinds 1990. Daarmee bedraagt de jeugdwerkloosheidsgraad in Brussel 20,7 procent: nog steeds hoog, maar “al een jaar lager dan de werkloosheid in Antwerpen”, klinkt het bij Actiris, de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst. Juli kende opnieuw een daling van die Brusselse jongerenwerkloosheid, met 768 jonge werklozen of 8,6 procent minder dan een jaar geleden.

Bij Actiris wijst men op de verbeterde economische toestand, de strengere regels voor de inschakelingsuitkering en de jongerengarantie, die garandeert dat elke jonge werkloze binnen de zes maanden een opleiding, een betaalde stage of een job krijgt.

De totale Brusselse werkloosheidsgraad bedroeg in juli 16,7 procent: het laagste cijfer in zestien jaar tijd. Brussel telde eind juli 92.996 werkzoekenden: een daling met 3,4 procent op jaarbasis.

bron: Belga