Aantal arbeidsongeschikte zelfstandigen met 7 procent gestegen

Het aantal arbeidsongeschikte zelfstandigen is in 2016 met 7 procent gestegen. De afgelopen vijf jaar steeg het aantal arbeidsongeschikten van 33.345 naar 38.919. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Griet Smaers heeft verzameld en die ook te lezen zijn in een opiniestuk in Knack. Smaers pleit voor een zorgvuldig preventie- en re-integratiebeleid voor zelfstandigen. Het ondernemerschap mag dan in de lift zitten – vorig jaar waren er 1.057.393 zelfstandigen of 2,3 procent meer dan in 2015 – het aantal arbeidsongeschikte zelfstandigen neemt nog sneller toe.
Het aantal zelfstandigen in de primaire arbeidsongeschiktheid – dat is het eerste jaar arbeidsongeschiktheid – evolueerde van 12.434 in 2012 naar 14.447 vorig jaar, een stijging van ongeveer 16 procent. Ook de invaliditeit – wanneer iemand langer dan een jaar arbeidsongeschikt is – stijgt. In 2012 zaten 20.911 zelfstandigen in de invaliditeit. In 2016 was hun aantal reeds gestegen tot 24.472. Hun aantal stijgt jaarlijks gemiddeld met 4 procent.
In die cijfers wordt geen rekening gehouden met zelfstandigen die minder dan 30 dagen ziek zijn. Voor zelfstandigen geldt immers een carensperiode van een maand, waarbij zij geen arbeidsongeschiktheidsvergoeding ontvangen. In het zomerakkoord heeft de regering-Michel nu wel beslist die carensmaand te halveren naar twee weken.
Volgens CD&V-politica Smaers moet er vooral meer werk gemaakt worden van preventie. In een resolutie die Smaers eerder dit jaar indiende pleit ze onder meer voor de invoering van een gezondheidsbudget voor zelfstandigen die tijdens hun loopbaan een beroep willen doen op gespecialiseerde hulp. Smaers: “Problemen als werkdruk of emotionele belasting die mogelijks leiden tot psychische aandoeningen kunnen dan op gepaste wijze aangepakt worden vooraleer de situatie escaleert”.
Daarnaast moet er volgens Smaers ook dringend werk gemaakt worden van re-integratietrajecten zodat zelfstandigen de mogelijkheid krijgen om deeltijds hun zaak terug op te nemen of om zich te heroriënteren naar een ander statuut met het oog op een andere job.

bron: Belga