Luc Sels treedt aan als rector van de KU Leuven

Luc Sels treedt aan als rector van de KU Leuven

Luc Sels is vandaag aangetreden als nieuwe rector van de KU Leuven. De 51-jarige bedrijfssocioloog versloeg bij de rectorverkiezingen op 9 mei onverwacht uittredend rector Rik Torfs met het kleine verschil van 48 stemmen. De komende vier jaar mag Sels de leiding opnemen van de Leuvense alma mater. Tijdens de kiescampagne bepleitte Sels een beleid dat meer dan zijn voorgangers beleidsmatig vertrekt van de prioriteiten van faculteiten, departementen en onderzoekscentra, en de muren tussen de drie grote groepen binnen de universiteit (Wetenschap & Technologie, Biomedische en Humane Wetenschappen) wil doorbreken. Andere aandachtspunten waren het aantrekken van meer allochtone studenten en versterking van de internationale positie van de KU Leuven. Sels wil ook de samenwerking met de andere Vlaamse universiteiten versterken en meer met gedeelde standpunten naar buiten treden. De belofte om evenveel mannen als vrouwen in zijn bestuursploeg op te nemen maakte hij ondertussen al waar.

De kiescampagne tussen Torfs en Sels verliep tot enkele dagen voor de stembusgang sereen. De sfeer sloeg om toen Sels bij de kiescommissie van de KU Leuven het feit aanklaagde dat Jos Vaesen, directeur-generaal van de rectorale diensten, een mail had verstuurd naar andere professoren met de vraag om volmachten te bekomen van ‘betrouwbare’ professoren die in het buitenland verbleven. Daags voor de stembusgang was er nog een incident toen de voorzitter van de kiescommissie tegen de wil van de meerderheid in een mail verstuurde aan de kiesgerechtigden met daarin enkel een tekst van Torfs. De studentenvertegenwoordigers namen hierop ontslag. Het is onduidelijk welke conclusies de universiteit getrokken heeft om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

De nieuwe rector promoveerde in 1995 aan de KU Leuven als doctor in de sociale wetenschappen. Hij werd in 1996 benoemd tot docent aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en werd er in 2004 gewoon hoogleraar waar hij zich onder meer specialiseerde in de analyse van de arbeidsmarkt. De afgelopen acht jaar leidde hij deze faculteit als decaan. Sinds 2013 was hij ook rectoraal adviseur Integratie en hij is directeur van het Steunpunt Werk, voorzitter van het Vlaams partnerschap Duaal Leren en lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.

bron: Belga