Jaarlijks een 70-tal aangiften van verkrachtingen binnen koppels

Het aantal geregistreerde intra-familiale verkrachtingen is de afgelopen jaren licht gedaald van 76 in 2012 tot 71 in 2013 en 2014 en 68 in 2015. In de eerste drie maanden van 2016 raakten 48 feiten bekend bij het gerecht. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Nele Lijnen (Open Vld). Minister Jambon baseert zich voor zijn antwoord op gegevens uit de Algemene Nationale Gegevensbank van de gerechtelijke en bestuurlijke politie. De cijfers zijn volgens de minister wellicht een onderschatting van de werkelijkheid. Volgens de laatste Veiligheidsmonitor van 2008-2009 wordt immers slechts 7,2 procent van de seksuele misdrijven aangegeven.

Ook de ogenschijnlijke daling van de geregistreerde feiten moet volgens Jan Jambon met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. De cijfers in de statistieken hebben immers betrekking op het pleegjaar en het is niet ongebruikelijk dat slachtoffers van dergelijke feiten pas lang na pleegdatum klacht indienen.

bron: Belga