Giften aan universiteiten fors gedaald

Giften aan universiteiten fors gedaald

Het aantal giften, schenkingen en legaten aan de Vlaamse universiteiten is in 2015 sterk gedaald. Dat blijkt uit het jaarverslag van de regeringscommissarissen van het hoger onderwijs. De inkomsten uit externe fondsenwerving bedroegen in 2015 iets meer dan 18,1 miljoen euro, terwijl de universiteiten in 2014 nog 23,2 miljoen euro ophaalden. Vooral de KU Leuven en de UGent kregen beduidend minder. De KU Leuven haalde in 2015 iets meer dan 14 miljoen euro op via schenkingen, giften of legaten, terwijl dat in 2014 nog 18,5 miljoen euro was. De Leuvense universiteit hapt wel nog altijd duidelijk het grootste deel van de giften weg, 77,6 procent van het totaalbedrag dat aan universiteiten wordt geschonken. De universiteit van Gent kreeg in 2015 zelfs geen giften, terwijl ze in 2014 nog 1,1 miljoen euro binnenreef.

De Vrije Universiteit Brussel zag haar schenkingen dan weer stijgen naar 2,3 miljoen euro, van 1,9 miljoen in 2014. De Universiteit Hasselt tot slot kreeg ongeveer 574.000 euro, in 2014 was dat net geen 400.000 euro.

Hoewel het totaalbedrag in 2014 fors hoger lag, zijn de cijfers voor 2015 geen uitzondering. In 2013 ging het om iets meer dan 14 miljoen euro in totaal, in 2012 en 2011 om respectievelijk 13 en 11,4 miljoen.

bron: Belga