“Aantal vacatures voor knelpuntberoepen in zorg en welzijn stijgt”

Uit de jongste meting in maart 2017 blijkt dat het aantal vacatures voor knelpuntberoepen binnen zorg en welzijn na een daling sinds 2012 terug licht aan het stijgen is. Hiermee wordt een trend bevestigd die in december 2016 voor het eerst terug werd vastgesteld. Dat stelt Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Peter Persyn (N-VA). “Gezien de toenemende uitstroom van beroepsbeoefenaars in zorg en welzijn door pensionering is het vermoeden dat deze trend zich verder zal bestendigen”, aldus Vandeurzen die er daarom voor pleit om de succesvolle promotiecampagne die de Vlaamse overheid in 2011 lanceerde voor opleidingen die naar zorgjobs leiden te bestendigen. Deze campagne lag aan de basis van de stijging van het aantal erkende zorgverleners in de periode 2010-2015 van 187.057 tot 285.976.
Vandeurzen bevestigt daarmee de waarschuwing die Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer begin maart lanceerde in het Vlaams parlement dat ondanks de sterke stijging van het aantal gezondheidszorgbeoefenaars de voorbije jaren voor bepaalde beroepen ²de huidige instroom de uitstroom door pensionering niet kan bijhouden. Holtzer wees hierbij onder meer op het feit dat het tekort aan verpleegkundigen jaarlijks met 3.500 toeneemt.

bron: Belga