Unicef België maakte vorig jaar 13 miljoen euro vrij voor bescherming van kinderrechten

Unicef België maakte vorig jaar 13 miljoen euro vrij voor bescherming van kinderrechten

De Belgische afdeling van Unicef, het kinderrechtenagentschap van de Verenigde Naties, heeft in 2016 bijna 13 miljoen euro overgemaakt aan programma’s voor de bescherming van de rechten van het kind. Dat blijkt uit het jaarverslag van de organisatie. Het jaar 2016 werd gekenmerkt door een toename van de noden van de kinderen in de wereld, met name van de kinderen op de vlucht en kinderen in conflictgebieden, aldus Unicef. De organisatie investeerde vooral (65 procent van de uitgaven, of 11,7 miljoen euro) in de langetermijnprogramma’s van Unicef op het terrein, zoals de bouw van scholen en een verbetering van de sanitaire voorzieningen in landen als Madagascar of de Democratische Republiek Congo. Drie procent (320.000 euro) waren rechtstreekse bijdragen aan landen in noodsituaties, zoals Syrië, waar ongeveer 6 miljoen kinderen getroffen zijn door de burgeroorlog. 922.204 euro (5%) van de uitgaven ging naar projecten in België, waar de organisatie zich richt tot de eerstelijnsactoren op het gebied van kinderrechten. Andere uitgaven vorig jaar gingen naar vrijwilligerswerking (276.000 euro), communicatie en sensibilisering (1,02 miljoen), fondsenwerving (3 miljoen) en administratie (504.000).

De totale inkomsten bedroegen vorig jaar 17,9 miljoen. De ngo ontving, “ondanks de aanslagen in Parijs en Brussel en de angst en het wantrouwen die ze met zich meebrachten”, een recordaantal aan inkomsten (7,9 miljoen) via de meters en peters, die maandelijks een bedrag overmaken aan Unicef. Er schaarden zich bovendien 7.000 nieuwe peters en meters achter Unicef België, wat hun aantal brengt op 71.517.

“In 2017 gaan we verder op de ingeslagen weg op het vlak van de doeltreffendheid van onze diensten. We zullen waken over de transparantie van onze acties: we zullen nog gedetailleerder rapporteren over de besteding van de fondsen die u ons toevertrouwde en zullen de aanwending ervan op het terrein nog tastbaarder maken”, aldus algemeen directeur Olivier Marquet. “We zullen uiting geven aan de passie en het enthousiasme van onze medewerkers die zich wereldwijd, elke dag opnieuw, inzetten om kinderen een echte kindertijd te geven.”

bron: Belga