Federale begroting – Oppositie plaatst vraagtekens bij financiering zomerakkoord

Federale begroting - Oppositie plaatst vraagtekens bij financiering zomerakkoord

In de Kamer heeft premier Charles Michel toelichting gegeven bij het zomerakkoord dat zijn regering heeft bereikt. Oppositiepartijen PS, sp.a en Ecolo/Groen plaatsten vooral vraagtekens bij de financiering van bepaalde maatregelen, met name de verlaging van de vennootschapsbelasting. De oppositie vreest dat vooral de gezinnen en sociaal kwetsbare groepen daarvoor zullen opdraaien. Daarnaast bestempelt de oppositie de voorgesteld abonnementstaks op effectenrekeningen als “een broodkruimel” en “een schaamlapje” op het vlak van fiscale rechtvaardigheid.
“Ik ben heel vastberaden. We zitten in de helft van de legislatuur. Ik heb de overtuiging dat de burgers met deze maatregelen de positieve effecten zullen gaan voelen”, zo besloot premier Charles Michel zijn uiteenzetting nadat hij het zomerakkoord van zijn regering had voorgesteld in de gezamenlijke commissies voor Financiën en Begroting en Sociale Zaken. De oppositie is kritisch over het akkoord. Voornaamste kritiek van zowel PS en sp.a als Ecolo/Groen is de onduidelijkheid over de financiering van de geplande verlaging van de vennootschapsbelasting. “Een verlaging van vennootschapsbelasting van 34 procent naar 25 procent kost vier miljard euro. Hoe gaat u dat betalen?”, vroeg Ahmed Laaouej (PS) zich af. Karin Temmerman (sp.a) vreest dat de regering dat geld zal zoeken “bij de gezinnen, gepensionneerden en zieken”. “De financiering is onzeker. Wij vrezen dat de financiering opnieuw op de gezinnen zal terechtkomen”, aldus de sp.a-politica.

Ook de geplande abonnementstaks op effectenrekeningen krijgt geen applaus op de oppositiebanken. Zo noemde Ecolo-Kamerlid Gilles Vanden Burre het een “waterdruppel in de oceaan van fiscale rechtvaardigheid”. Zijn Groen-collega Wouter De Vriendt sprak van een “broodkruimel” en sp.a-Kamerlid Karin Temmerman van “een schaamplapje”. Zij richtte zich tot de CD&V, de regeringspartij die hoog had ingezet op een grotere fiscale rechtvaardigheid. “Ik begrijp niet hoe u hiermee genoegen kunt nemen. Ik zou beschaamd zijn”.

CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten verdedigde de effectentaks. “Dit is een vermogensbelasting”, zei hij. “De opbrengst (er is 254 miljoen euro ingeschreven, red.) is niet irrelevant en we zullen erop toezien dat die opbrengsten gehaald worden.”

bron: Belga