Aantal nieuwe bedrijven zit in de lift

Nieuwe bedrijven
Belga / B. Fahy

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn al 52.180 bedrijven opgestart. Dat is een stijging van 2% tegenover dezelde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van het handelsinformatiekantoor Trends Business Information.

Volgens prognoses zouden er nog eens 2.500 starters bijkomen, die nog bij de eerste jaarhelft moeten worden gerekend. Dan zou het gaan om een stijging van in totaal 7% tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Bouw is populair

Zo’n 58% van die nieuwe bedrijven zag het levenslicht in Vlaanderen, 14% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 28% in Wallonië. In Vlaanderen steeg het aantal starters tijdens de eerste zes maanden van dit jaar met 1,9%, in Brussel was dat een stijging van 1,7% en in Wallonië 3,4%. Ongeveer 11% van die bedrijven opereert in de bouwsector en 7% in de kleinhandel. Zo’n 5% zijn adviesbureaus en nog eens 5% horecazaken. Ten slotte zit 4% in de persoonlijke dienstverlening.

Vogel voor de kat

Opvallend is dat 1.871 ondernemingen of 3,6% van de bedrijven die tijdens de eerste zes maanden van 2017 werden opgericht er ondertussen al de brui aan gaven. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn een gebrek aan voorbereiding en te weinig parate ondernemerskennis.

“Wie zonder grondige marktstudie en zonder een doorgedreven business en financieel plan een bedrijf opstart, is een vogel voor de kat en zal het ook niet lang volhouden”, klinkt het bij ondernemersorganisatie NSZ, die de cijfers bekendmaakte. “En ook al is het attest bedrijfsbeheer vanaf 2019 niet langer verplicht in Vlaanderen, om als ondernemer te overleven is het belangrijk om financieel geletterd te zijn.”