Nieuwe Waalse regering telt één minister minder

Nieuwe Waalse regering telt één minister minder

De nieuwe Waalse regering zal zeven ministers tellen, één minder dan de vorige regering. Dat hebben Olivier Chastel en Benoît Lutgen, voorzitters van MR en cdH, gezegd op de radio bij RTBF en RTL. De liberalen van MR krijgen vier posten, de humanisten van cdH drie. MR zal de minister-president leveren van de nieuwe regering. Wie dat zal zijn, wordt deze vandaag nog bekendgemaakt. De partij krijgt daarnaast de portefeuilles Economie en Industrie, Werk en Vorming, Begroting en Financiën, Energie en Klimaat en Lokale Besturen en Grotestedenbeleid. De liberalen zullen daarnaast Huisvesting, Sportinfrastructuur en Luchthavens op zich nemen.

De drie cdH-ministers krijgen de posten van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Milieu en Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Ambtenarenzaken.

MR en cdH beschikken samen over 38 van de 75 zetels in het Waals parlement, de krapst mogelijke meerderheid. Op 19 juni kondigde Lutgen aan dat hij niet langer met de PS wilde voortregeren in Wallonië, Brussel en de Franse gemeenschap.

bron: Belga