Miljoenencadeau voor voetbalclubs nooit goedgekeurd door Europa

Miljoenencadeau voor voetbalclubs nooit goedgekeurd door Europa

Een fiscale maatregel die de Belgische voetbalclubs de voorbije negen jaar meer dan 400 miljoen euro opleverde, werd door de overheid nooit bij Europa gemeld. Daardoor kan die als onwettig worden beschouwd. “In het slechtste geval moeten de clubs die ‘onrechtmatige staatssteun’ volledig terugbetalen”, concludeert Dimitri Thijskens in zijn masterscriptie aan de KU Leuven, waarover Het Nieuwsblad vandaag bericht. Sinds 2008 worden voetbal-, basketbal- en volleybalclubs voor 80 procent vrijgesteld van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, het belastinggeld dat elke werkgever afhoudt op het loon van zijn werknemers. Het gevolg is dat Belgische clubs veel hogere nettolonen kunnen betalen dan de concurrenten in de buurlanden.

Vorig seizoen spaarden de voetbalclubs daarmee zo’n 60 miljoen euro uit. Ongeveer 70 procent daarvan komt ten goede aan de eersteklassers en liefst 40 procent gaat naar de ‘Grote Vijf’ – Anderlecht, AA Gent, Club, Genk en Standard, omdat die de hoogste lonen betalen. Over een periode van negen jaar is die besparing al opgelopen tot een pak geld. “Het gaat over een totaal van minstens een half miljard euro voor alle sportclubs samen, en 400 miljoen euro voor de voetbalclubs”, zegt Dimitri Thijskens, die in het kader van zijn rechtenstudie aan de KU Leuven zijn masterscriptie aan het onderwerp wijdde.

De Belgische overheid verzuimde echter de fiscale gunstmaatregel aan te melden bij de Europese overheid, waardoor die de facto onwettig is. “Het volstaat nu dat een buitenlandse voetbalclub een klacht indient bij de Europese Commissie, waarop die een onderzoek moet instellen”, zegt Thijskens.

Mocht Europa besluiten dat de Belgische overheid de sportclubs onrechtmatig gesubsidieerd heeft, dan riskeren de clubs de volle 400 miljoen euro terug te moeten betalen. Voor Anderlecht alleen al zou het gaan om een bedrag dat kan oplopen tot 70 miljoen. Ter vergelijking: het jaarbudget van paars-wit bedraagt 45 miljoen.

bron: Belga