Federale begroting – Structurele inspanning van 0,6 procent bbp

Federale begroting - Structurele inspanning van 0

De regering-Michel is het voor 2018 eens geraakt over een inspanning van 0,6 procent van het bbp, ofwel 2,6 miljard euro. Daarmee zou Entiteit 1 – de federale overheid en de sociale zekerheid – uitkomen op een structureel tekort van 0,69 procent van het bbp, terwijl het stabiliteitspact een structureel tekort van 0,34 procent voorziet. Premier Charles Michel verklaarde eerder al dat Europa geen terugkeer naar een evenwicht in 2019 eist. Alles samen bedraagt de inspanning 2,9 miljard euro. Daar zit ook de 300 miljoen euro bij ter financiering van nieuwe maatregelen uit de thematische ministerraden. Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) legde uit dat de regering kon rekenen op verbeterde macroparameters en volume-effecten. De conjunctuurverbetering is goed voor 368 miljoen euro, terwijl 200 miljoen euro minder moet worden voorzien voor de asielcrisis en de interdepartementele provisie en terwijl de voorafbetalingen 100 miljoen euro meer opbrengen.

Daarnaast vonden nog correcties plaats op de basis die het Monitoringcomité hanteerde voor zijn raming van de begrotingsoefening en voert de regering een reeks reeds besliste maatregelen uit. Beide factoren zijn samen goed voor 1,128 miljard euro. Het respecteren van de groeinorm in de sociale zekerheid is bijvoorbeeld al goed voor 290 miljoen euro, terwijl de onderbenutting bij de FOD’s de inspanning met 120 miljoen euro moet drukken ten opzichte van de raming van het Monitoringscomité. In de fiscaliteit is daarbij ook sprake van 550 miljoen euro, waaronder 200 miljoen euro uit dividenden.

De nieuwe maatregelen zijn goed voor 1,106 miljard euro opbrengsten. Daarvan situeert 502 miljoen euro zich bij de sociale uitgaven, waarvan onder meer 207 miljoen euro bij tewerkstelling, 65 miljoen bij het luik pensioenen en 225 miljoen bij sociale zaken. Daarnaast verwacht de regering 529 miljoen euro aan fiscale inkomsten bij de nieuwe maatregelen. Het gaat om 75 miljoen euro uit de accijnzen op suikerhoudende dranken, 254 miljoen euro uit de effectenrekeningen, 50 miljoen euro uit de Kaaimantaks, 25 miljoen euro uit minimale accijnzen en 50 miljoen euro uit de strijd tegen fiscale fraude.

bron: Belga