Federale begroting – Contractuele tewerkstelling wordt de norm bij de federale overheid

Federale begroting - Contractuele tewerkstelling wordt de norm bij de federale overheid

Bij de aanwerving van personeel bij de overheid zal voortaan prioriteit worden gegeven aan contractuelen. Enkel voor mangement- en staffuncties en voor gezagsfuncties zullen in de toekomst nog statutairen mogelijk zijn. Dat heeft de regering beslist. De maatregel moet de overheid efficiënter en flexibeler maken, zegt bevoegd minister Steven Vandeput (N-VA). De statutaire tewerkstelling is momenteel wijd verspreid binnen de overheid. Er is sprake van 55.941 statutairen bij de federale overheid tegenover 13.944 contractuelen, wat grosso modo neerkomt op een verhouding 80-20. Bij de lokale overheden is die balans meer in evenwicht. De regering-Michel heeft nu beslist de wetgeving aan te passen zodat voorrang gaat naar contractuelen bij de federale overheid. De beslissing slaat niet op de magistratuur, politie en defensie.

Voor managements- en staffuncties zullen statutaire aanwervingen wel nog kunnen. Idem voor wie autonoom de eindverantwoordelijkheid draagt voor een controle- of inspectiebevoegdheid of om de veiligheid van de staat of de bevolking te garanderen.

De maatregel heeft enkel betrekking op nieuwe aanwervingen. Huidige statutaire ambtenaren behouden dat statuut, ook als ze bevorderen of van dienst veranderen. Er zal nu een studie volgen om de gezagsfuncties te bepalen.

Nog in het kader van de modernisering van de overheid, zal ook interimwerk in het federaal openbaar ambt mogelijk worden. Voorwaarde is dat het dient om een contractueel of statutair personeelslid te vervangen, bij een tijdelijke toename van het werk of bij de uitvoering van uitzonderlijk werk.

bron: Belga