Europees Hof van Justitie schiet PNR-akkoord met Canada af

Europees Hof van Justitie schiet PNR-akkoord met Canada af

De geplande overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada over de uitwisseling van passagiersgegevens (PNR – Passenger Name Record) mag niet in haar huidige vorm worden afgesloten. Dat zegt het Hof van Justitie van de Europese Unie vandaag in een advies. “Verschillende bepalingen van de ontwerpovereenkomst zijn onverenigbaar met de door de Unie erkende grondrechten”, luidt het. De EU ondertekende in 2014 een overeenkomst met Canada over de uitwisseling van de persoonsgegevens uit de reservatiebestanden van luchtvaartmaatschappijen. Die gegevens, zoals contactgegevens, kredietkaarten en reisinformatie, zouden moeten helpen in de strijd tegen terrorisme en grensoverschrijdende misdaad. Het akkoord vereiste de goedkeuring van het Europees Parlement, dat het voorlegde aan het Hof van Justitie met de vraag of de overeenkomst de privacy niet schendt.

In zijn advies zegt het Hof vandaag dat de doorgifte van PNR-gegevens naar Canada “een inmenging in het grondrecht op eerbiediging van het privéleven en in het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens” inhoudt. Het Hof erkent wel dat de inmengingen “gerechtvaardigd worden door een doelstelling van algemeen belang”, maar vindt dat “verschillende bepalingen verder gaan dan strikt noodzakelijk is en geen duidelijke en nauwkeurige regels bevatten”.

In het bijzonder wijst het Hof erop dat het akkoord in de uitwisseling van gevoelige gegevens – zoals etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuiging, gezondheid, seksueel gedrag – voorziet, wat mogelijk in strijd is met het discriminatieverbod. Daarvoor is een “nauwkeurige en bijzonder goed onderbouwde rechtvaardiging nodig”, die “in dit geval ontbreekt”. “Het Hof leidt hieruit af dat de bepalingen van de overeenkomst over de doorgifte van gevoelige gegevens aan Canada en over de verwerking en de bewaring van deze gegevens onverenigbaar zijn met de grondrechten.”

bron: Belga