Auditeur Raad van State verwerpt beroep studentenverenigingen tegen quotaregeling

Auditeur Raad van State verwerpt beroep studentenverenigingen tegen quotaregeling

De eerste auditeur bij de Raad van State heeft gisteren het beroep van tafel geveegd dat acht studentenvereniging hadden ingesteld tegen de quotaregeling op het einde van het eerste jaar geneeskunde in de Federatie Wallonië-Brussel. De studentenverenigingen verwerpen het klassement dat opgesteld wordt na de examens, omdat ze gebaseerd is op onwettige quota. Het Comité inter-universitaire des étudiants en médecine (Cium), de Fédération des étudiants francophones (Fef) en de fédérations des étudiants de Liège (Fédé), Bruxelles (BEM, BEA), Namur (AGE Namur) et Louvain-la-Neuve (AGL, AGW) zien hun poging om de nieuwe regeling te laten schorsen dus mislukken. De Raad van State moet nog wel een oordeel vellen, maar die laat zich gewoonlijk leiden door het advies van de eerste auditeur en dat is dus negatief. Volgens de auditeur is er geen sprake van “extreme urgentie”, omdat er nog een toegangsexamen voor artsen en tandartsen wordt georganiseerd in september.

De studentenorganisaties wijzen er in een reactie op dat hun stelling over de illegaliteit van de quota niet an sich is verworpen. Het negatieve advies slaat volgens hen enkel op de “extreme urgentie”.

bron: Belga