Topjaar voor dagvlinders als dagpauwoog en citroenvlinder

Topjaar voor dagvlinders als dagpauwoog en citroenvlinder

De meeste soorten dagvlinders, waaronder de dagpauwoog en de citroenvlinder, beleven een topjaar en zijn er vroeger bij dan gewoonlijk. Dat blijkt uit gegevens van de natuurdatabank www.waarnemingen.be. “Een verklaring voor deze opvallende stijgingen moeten we waarschijnlijk vooral zoeken bij het weer. In 2017 was het warm in de optimale periode voor vlinders”, zegt Natuurpunt. Eerder dit jaar bleek al dat grotere vlindersoorten zoals de kleine ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder en keizersmantel vaker gezien worden dan gemiddeld en dat ze tot ver buiten hun gekende leefgebieden uitzwermen. De lentegeneraties van verschillende vlindersoorten bevestigen nu die positieve trend, zegt Natuurpunt. “Het meest opvallend zijn de grote aantallen van de dagpauwoog en de citroenvlinder. Ook de gehakkelde aurelia wordt meer dan gemiddeld gezien. Tot slot lijkt ook het landkaartje een goed seizoen te beleven, wat ook in Nederland werd vastgesteld.”

Het weer speelt een grote rol, stellen Wouter Vanreusel en Wim Veraghtert van Natuurpunt. “Het najaar van 2016 was al gunstig voor veel vlindersoorten. En in 2017 was het warm in de optimale periode voor vlinders. De koudedip van april heeft daar blijkbaar niet veel effect op gehad. Wanneer vlinders talrijker zijn, kunnen ze zich sterker verspreiden, en verhogen de kansen op een goede volgende generatie. Dit biedt voor een aantal soorten die het de voorbije jaren slecht deden, kansen op herstel. Zo worden er na verschillende mindere jaren eindelijk nog een keer meer icarusblauwtjes gezien boven onze graslanden. En zelfs de koninginnenpage, die de laatste jaren steevast achteruitging, lijkt dit jaar weer talrijker.”

De meeste soorten vliegen ook twee tot drie weken vroeger dan normaal, maar het is nog afwachten wat de rest van het jaar brengt, zegt Natuurpunt. “Als het warme weer aanhoudt, zullen verschillende soorten extra generaties voortbrengen. Het valt af te wachten of de verschillende vlindersoorten ook op langere termijn kunnen profiteren van dit goede seizoen. Er zijn nog altijd veel minder insecten dan pakweg 25 jaar geleden en tal van soorten zijn zelfs uitgestorven.”

bron: Belga