Gemengde gevoelens van Huurdersplatform over hervorming kort huurcontract

Gemengde gevoelens van Huurdersplatform over hervorming kort huurcontract

Het Huurdersplatform reageert met gemengde gevoelens op de vandaag bekendgemaakte hervorming van het kortlopende huurcontract. Voor de zomervakantie waren al andere onderdelen van het nieuwe Vlaamse huurdecreet, dat in september 2018 ingaat, gecommuniceerd, en De Tijd schrijft vandaag dat huurders vanaf september volgend jaar ook een kort contract op elk moment zullen kunnen opzeggen. Dat juicht Huurdersplatform-jurist Geert Inslegers toe, maar daarnaast heeft hij ook enkele bemerkingen bij dat onderdeel. “Vorig jaar klonk het nog dat er voorzien zou worden in maatregelen die de woonzekerheid versterken, maar in de tekst van het decreet vinden we nauwelijks maatregelen terug die dat kunnen afdwingen”, zegt Inslegers.

In de praktijk is al meer dan de helft van alle lopende huurcontracten een kortlopend contract, blijkt uit cijfers van het Vlaams Huurdersplatform. De organisatie had gehoopt dat het aantal kortlopende contracten dankzij het nieuwe huurdecreet zou verminderen, maar daar vreest het Platform voor.

Wel positief voor het Huurdersplatform is dat de huurder voortaan, net zoals bij huurcontracten van negen jaar, het contract kan beëindigen zonder opzegtermijn en opzegvergoeding als de verhuurder naliet het huurcontract te registreren.

bron: Belga