“Onderbezetting veiligheidskorps duurt al jaren en is nog dramatisch verergerd”

Onderbezetting veiligheidskorps duurt al jaren en is nog dramatisch verergerd

De voorzitter van het hof van beroep van Antwerpen, Bruno Luyten, blijft erbij dat het veiligheidskorps in Antwerpen al jaren structureel onderbezet is en de toestand de laatste tijd niet verbeterd is, maar daarentegen “dramatisch verergerd” is. Dat zegt hij vandaag in een reactie op het gekibbel tussen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over de verantwoordelijkheid voor de ontsnapping van twee gedetineerden donderdag. Minister Geens had zondagavond onder meer opgeworpen dat het de lokale politie is die moet inschatten of een gevangenentransport naar een rechtbank voldoende veilig is om te laten plaatsvinden. Luyten onderstreept echter de noodzaak om de transporten te laten doorgaan op de geplande tijdstippen, gezien de strikte termijnen waaraan het gerecht gebonden is. “Als een aangehoudene niet tijdig op de zitting kan verschijnen, en hij wenst niet vertegenwoordigd te worden, dan kan de zaak niet behandeld worden en dient hij bij het verstrijken van de termijn in vrijheid te worden gesteld”, aldus Luyten.

“Zo diende de aanhouding van de ontsnapte en terug opgepakte gevangene uiterlijk zondag bevestigd te worden. Nadat hij terug gevat werd, heeft het hof nog donderdagavond onmiddellijk de nodige schikkingen getroffen om een bijzondere zitting te organiseren op de nationale feestdag, vrijdag 21 juli. Dit illustreert het belang van een vlotte werking.”

Het gevangenentransport is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van politie en veiligheidskorps, maar de politie moet volgens Luyten te vaak inspringen voor een onderbezet veiligheidskorps. “Ik kan niet aanvaarden dat men die toestand op zijn beloop heeft gelaten, waardoor de lokale politie bestendig moest opdraaien voor de daaruit voortvloeiende moeilijkheden, en dat nog steeds moet doen”, zegt hij. Het tijdelijk verhuizen van zittingen van de kamer van inbeschuldigingstelling naar het beter beveiligde Justitiepaleis noemt Luyten dan weer financieel en praktisch onhaalbaar.

bron: Belga