Minister Fremault krijgt gedeeltelijk gelijk voor rechtbank

Minister Fremault krijgt gedeeltelijk gelijk voor rechtbank

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft het Brusselse gewest en de Brusselse gemeenten gedeeltelijk gelijk gegeven in de drie vorderingen tot staking inzake leefmilieu. De rechter eist dat de Belgische staat de overtredingen van het Brussels besluit over de geluidsnormen doet stoppen voor wat het gebruik van de Kanaalroute betreft, en dat voor de periode tussen 23 en 7 uur. De rechter gaat evenwel niet in op de vraag om de Kanaalroute volledig te verbieden. De rechter legt ook op dat er een einde moet komen aan de overtredingen van de Brusselse geluidsnormen langs de Ringroute en de route voor landingen op de korte piste 01 tussen 23 en 7 uur. De Belgische staat wordt voorts veroordeeld tot het uitvoeren en financieren van een studie naar de geluidshinder die veroorzaakt wordt door de uitbating van de luchthaven van Zaventem en mogelijke alternatieven.

De staat krijgt vier maanden tijd om de regels over het banengebruik aan te passen ingevolge het arrest, en deze mee te delen aan het Brussels gewest. Indien het niet mogelijk om deze wijzigingen operationeel door te voeren, moet dit “materieel en formeel” gemotiveerd worden aan het Brussels gewest, valt nog in het arrest te lezen.

In juni 2016 leidde Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault voor de rechtbank van eerste aanleg van Brussel drie vorderingen tot staking inzake leefmilieu in. De eerste vordering vroeg voor alle Brusselaars een verlenging van de nacht van 6 tot 7 uur ’s morgens. In een tweede vordering werd de schrapping van de Kanaalroute voor het noorden en het centrum van Brussel geëist. De derde vordering eiste de verscherping van de ‘bocht naar links’ om het oosten van Brussel te ontlasten. Een aantal Brusselse gemeenten en verenigingen van omwonenden sloot zich daarbij aan.

bron: Belga