Eerste echte Brexit-onderhandelingsronde zonder tastbare resultaten beëindigd

Eerste echte Brexit-onderhandelingsronde zonder tastbare resultaten beëindigd

De eerste inhoudelijke onderhandelingsronde over het Britse vertrek uit de Europese Unie is vandaag zonder tastbare resultaten beëindigd. Na afloop heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier de Britse regering nogmaals opgeroepen om meer duidelijkheid te verschaffen over een aantal hete hangijzers, zoals de vrijwaring van de rechten van burgers en de financiële afwikkeling van de scheiding. Na de vaststelling van een kalender en werkmethode in juni hebben de Europese en Britse onderhandelaars deze week in Brussel voor het eerst elkaars standpunten over een aantal centrale kwesties van de Brexit besnuffeld. Veel resultaat leverde dat vooralsnog niet op. “Dit was een week van presentatie van standpunten. De volgende ronde moet die van de verduidelijking worden”, zo verwees Barnier naar de volgende ronde, die eind augustus plaatsvindt.

Zo erkende de Britse regering inmiddels wel dat ze financiële verplichtingen moet nakomen ten opzichte van de Europese Unie, maar heeft ze in tegenstelling tot de Europeanen nog steeds geen gedetailleerde lijst klaar. Barnier maakte nogmaals duidelijk dat een deal over de echtscheidingsfactuur een conditio sine qua non voor een Brexit-akkoord is. “We willen een ordelijke uitstap van het Verenigd Koninkrijk bereiken, dat betekent dat de rekeningen vereffend moeten worden.”

Ook de toekomstige rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië en vice versa blijven een splijtzwam. Barnier had het over “fundamentele meningsverschillen”. De Europeanen willen dat het Europese Hof van Justitie ook na het Britse vertrek in 2019 blijft waken over de rechten van de meer dan drie miljoen Europese burgers aan de andere kant van het Kanaal. Londen daarentegen wil zich helemaal bevrijden van de rechtspraak van het Hof in Luxemburg. De Britse Brexit-minister David Davis beklemtoonde dat beide partijen in dit dossier ook heel wat punten van overeenkomst geïdentificeerd hebben.

bron: Belga