Duizenden positieve drugscontroles in Nederlandse gevangenissen

Duizenden positieve drugscontroles in Nederlandse gevangenissen
Duizenden positieve drugscontroles in Nederlandse gevangenissen

Gedetineerden en geïnterneerden in Nederland worden in groten getale betrapt op drugsgebruik. Met vele duizenden positieve tests is vooral het gebruik van cannabis hoog. In een aantal gevangenissen is bijna de helft van de cannabiscontroles positief. Het aangetoonde gebruik van cannabis, maar ook cocaïne, neemt bovendien toe. Dat blijkt uit uitslagen van urinecontroles die op verzoek van het Nederlandse nieuwsagentschap ANP zijn vrijgegeven. Het is de eerste keer dat het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie de cijfers bekendmaakt.

Vorig jaar is in totaal ruim 16.600 keer cannabisgebruik vastgesteld, tegen 14.500 keer in 2014. Ook werd 1.600 keer positief getest op cocaïne en 730 keer op opiaten (zoals heroïne). In 2014 lagen die aantallen op respectievelijk 1.000 en bijna 680. Gebruik van xtc en amfetamine wordt in mindere mate vastgesteld: ieder jaar enkele tientallen keren per middel.

Meer dan duizend positieve cannabistests per gevangenis is geen uitzondering. In de tbs-klinieken (gespecialiseerde instellingen voor geïnterneerden, nvdr.) Oostvaarderskliniek en Veldzicht, de enige klinieken waar cijfers over zijn, en in jeugdinrichtingen gaat het om enkele honderden positieve cannabistesten.

Het werkelijke drugsgebruik ligt mogelijk hoger, omdat niet iedereen voortdurend wordt gecontroleerd. Drugstesten vinden steekproefsgewijs plaats, als er aanwijzingen zijn of als iemand vaker is betrapt. Door onderbezetting schieten controles er geregeld bij in. Aan de andere kant zitten er in de cijfers ook positieve testen van mensen die voor hun arrestatie of tijdens hun verlof ‘buiten’ hebben gebruikt en binnen zijn getest.

Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie doen gedetineerden, vooral als zij verslaafd zijn, veel moeite om aan middelen te komen en zijn zij daar vaak zeer inventief in. De inspectie concludeerde onlangs dat het mede door gebrek aan tijd voor gevangenispersoneel moeilijker is geworden om smokkelwaar zoals drugs buiten de muren van de gevangenissen te houden.

Bron: Belga