Brusselse PS steunt voorstellen van groenen en DéFI rond goed bestuur

Brusselse PS steunt voorstellen van groenen en DéFI rond goed bestuur

De voorstellen die Ecolo, Groen en DéFI hebben uitgewerkt rond politieke ethiek en goed bestuur in Brussel lijken de steun te krijgen van de Brusselse PS. Volgens Laurette Onkelinx weerspiegelen de voorstellen de dynamiek van verandering van bestuur in Brussel. Zo zei de PS-politica na afloop van een vergadering van de Brusselse PS-afdeling. Volgens Onkelinx wil de PS meewerken aan de verandering van het politieke bestuur, wat ook de toekomst mag zijn van de Brusselse regering in de huidige politieke impasse aan Franstalige kant.

“Het is een prioriteit om het vertrouwen van de burger in onze democratie te herstellen, en dat moet via ambitieuze hervormingen op ethisch vlak en op het vlak van burgerparticipatie”, aldus Onkelinx.

Volgens de Brusselse PS-politica sluit een deel van de voorstellen van Ecolo/Groen en DéFI nauw aan bij de voorstellen die al door de Franstalige en Nederlandstalige meerderheidspartijen en door de oppositie in het parlement zijn voorgelegd aan de commissie ‘bestuur’ onder voorzitterschap van Charles Picqué. Het gaat dan met name om de voorstellen over transparantie rond mandaten en over de vergoedingen.

Nog andere elementen uit de voorstellen (rond goed bestuur, transparantie en participatie) sluiten volgens Onkelinx ook aan bij de standpunten die de Brusselse PS op 10 februari van dit jaar heeft ingenomen.

“De voorstellen dienen zich aan als een radicale systeemverandering die de Brusselse PS onderschrijft. Wat ook de toekomst van de Brusselse regering zal zijn, de PS is bereid samen te werken met zij die de principekwesties willen overstijgen en concreet werk willen maken van een systeemverandering op het vlak van bestuur”, aldus nog Onkelinx.

bron: Belga